Handleidingen.

Hieronder vindt u een aantal handleidingen voor de verschillende processen en workflows in Coable 3.

Account in gebruik nemen

Handleiding voor het in gebruik nemen van een account

lees hier

Tweede factor authenticatie

Handleiding voor het instellen van tweede factor authenticatie

lees hier

Gebruikers aanmaken en beheren

Handleiding om als Beheerder gebruikers aan te maken en beheren

lees hier

Beheers-maatregelen evalueren

Handleiding voor het evalueren van beheersmaatregelen

lees hier

Risico behandeling

Handleiding voor de workflow van risico-behandeling

lees hier

Delegeren

Handleiding voor delegeren en overdragen

lees hier

Aanbevelings-verzoek versturen

Handleiding voor het versturen van aanbevelings-verzoeken

lees hier

Benchmarken

Handleiding voor het meedoen aan benchmarks

lees hier

Mocht uw vraag niet (voldoende) beschreven staan, neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

EEN VRAAG?
LAAT HET WETEN.