Handleidingen.

Hieronder vindt u een aantal handleidingen voor de verschillende processen en workflows in Coable 3.

Account in gebruik nemen

Handleiding voor het in gebruik nemen van een account

Tweede factor authenticatie

Handleiding voor het instellen van tweede factor authenticatie

Gebruikers aanmaken en beheren

Handleiding om als Beheerder gebruikers aan te maken en beheren

Benchmarken

Handleiding voor het meedoen aan benchmarks

Risico behandeling

Handleiding voor de workflow van risico-behandeling

Delegeren

Handleiding voor delegeren en overdragen

Mocht uw vraag niet (voldoende) beschreven staan, neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

EEN VRAAG?
LAAT HET WETEN.